LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân tháng 7/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 30/06/2022 | 16:27  | Lượt xem: 10
Lịch tiếp công dân tháng 7/2022 của UBND Quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 06/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 03/06/2022 | 10:02  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân tháng 06/2022 của UBND Quận Đống Đa

Lịch Tiếp công dân Tháng 04/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 23/03/2022 | 15:59  | Lượt xem: 100
Ngày 23/03/2022, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 98/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 04/2022.

Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022 của đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 21/03/2022 | 16:30  | Lượt xem: 90
Ngày 21/3/2022, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 09/HĐND về lịch tiếp công dân Quý II năm 2022 của đại biểu HĐND Quận.

Lịch Tiếp công dân Tháng 03/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 24/02/2022 | 15:03  | Lượt xem: 119
Ngày 23/02/2022, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 70/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 03/2022.

Lịch Tiếp công dân Tháng 02/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 21/01/2022 | 15:11  | Lượt xem: 94
Ngày 21/01/2022, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 28/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 02/2022.

Lịch tiếp công dân Quý I năm 2022 của đại biểu HĐND Quận.

Ngày đăng 10/01/2022 | 11:10  | Lượt xem: 62
Ngày 10/01/2022, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 03/HĐND về việc lịch tiếp công dân Quý I năm 2022 của đại biểu HĐND Quận.

Lịch Tiếp công dân Tháng 01/2022 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 27/12/2021 | 15:55  | Lượt xem: 132
Ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 534/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 01/2022.

Lịch Tiếp công dân Tháng 12/2021 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 03/12/2021 | 08:49  | Lượt xem: 123
Ngày 02/12/2021, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 493/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 12/2021.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 22/11/2021 | 12:01  | Lượt xem: 117
Ngày 22/11/2021, UBND Quận Đống Đa đã có Văn bản số 473/TB-UBND thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa