LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân tháng 05/2024 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 24/04/2024 | 17:15  | Lượt xem: 154
Ngày 24/4/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 224/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2024 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2024

Ngày đăng 11/04/2024 | 11:56  | Lượt xem: 201
Ngày 09/4/2024, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có Văn bản số 422-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2024.

Lịch tiếp công dân tháng 04/2024 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 28/03/2024 | 17:00  | Lượt xem: 72
Ngày 28/3/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 165/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2024 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân Quý II năm 2024 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 25/03/2024 | 15:29  | Lượt xem: 81
Ngày 25/03/2024, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 06/HĐND v/v tiếp công dân Quý II năm 2024 của đại biểu HĐND Quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2024

Ngày đăng 12/03/2024 | 16:40  | Lượt xem: 173
Ngày 12/3/2024, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có Văn bản số 412-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2024.

Lịch tiếp công dân tháng 03/2024 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 04/03/2024 | 15:10  | Lượt xem: 70
Ngày 04/3/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 127/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 3/2024 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 02 năm 2024

Ngày đăng 16/02/2024 | 16:28  | Lượt xem: 51
Ngày 16/02/2024, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có Văn bản số 403-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 02 năm 2024.

Lịch tiếp công dân tháng 02/2024 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 06/02/2024 | 15:45  | Lượt xem: 64
Ngày 06/02/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 76/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2024 của UBND quận.

Thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa

Ngày đăng 05/02/2024 | 16:38  | Lượt xem: 209
Ngày 24/01/2024, Văn phòng HĐND& UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 05/TB-VP v/v thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa.

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 05/02/2024 | 14:32  | Lượt xem: 89
Ngày 05/02/2024, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận.