LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 05 năm 2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 15:14  | Lượt xem: 62
Ngày 08/5/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 89-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 05 năm 2021.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 08/04/2021 | 10:24  | Lượt xem: 92
Ngày 07/4/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 84-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2021.

Lịch Tiếp công dân Tháng 4+5/2021.của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 31/03/2021 | 14:57  | Lượt xem: 170
Ngày 30/03/2021, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 127/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 4+5/2021.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 22/03/2021 | 17:02  | Lượt xem: 83
Ngày 22/03/2021, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 10/HĐND về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND Quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 17/03/2021 | 12:17  | Lượt xem: 67
Ngày 12/03/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 69-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2021.

Lịch tiếp công dân Quý 1/2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 19:04  | Lượt xem: 129
Ngày 08/01/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân Quý 1/2021.

Lịch tiếp công dân quý I năm 2021 của đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 15/12/2020 | 15:35  | Lượt xem: 103
Ngày 15/12/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 44/TB-HĐND về việc tiếp công dân quý I năm 2021 của đại biểu HĐND Quận.

Tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy

Ngày đăng 15/12/2020 | 14:21  | Lượt xem: 77
Ngày 15/12/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 47-TB/VP thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy.

Lịch tiếp công dân Tháng 12/2020

Ngày đăng 27/11/2020 | 15:17  | Lượt xem: 115
Ngày 27/11/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 495/TB-UBND thông báo về Lịch tiếp công dân Tháng 12/2020.

Lịch tiếp công dân Tháng 11/2020

Ngày đăng 30/10/2020 | 19:52  | Lượt xem: 99
Ngày 30/10/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 460/TB-UBND thông báo về Lịch tiếp công dân Tháng 11/2020.