LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa

Ngày đăng 05/02/2024 | 16:38  | Lượt xem: 134
Ngày 24/01/2024, Văn phòng HĐND& UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 05/TB-VP v/v thay đổi địa điểm của Ban Tiếp công dân quận Đống Đa.

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 05/02/2024 | 14:32  | Lượt xem: 29
Ngày 05/02/2024, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND quận và Tổ Đại biểu HĐND quận.

Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 03/01/2024 | 15:40  | Lượt xem: 70
Ngày 03/01/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 620/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2023 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân tháng 12/2023 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 05/12/2023 | 15:45  | Lượt xem: 109
Ngày 05/12/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 620/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2023 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 01/11/2023 | 15:49  | Lượt xem: 93
Ngày 01/11/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 558/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2023 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân tháng 10/2023 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 03/10/2023 | 08:53  | Lượt xem: 139
Ngày 02/10/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 479/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2023 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2023 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 25/09/2023 | 16:48  | Lượt xem: 72
Ngày 25/09/2023, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 29/HĐND v/v tiếp công dân Quý IV năm 2023 của đại biểu HĐND Quận

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 09 năm 2023

Ngày đăng 12/09/2023 | 10:44  | Lượt xem: 38
Ngày 12/9/2023, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có Văn bản số 352-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 09 năm 2023.

Lịch tiếp công dân tháng 09/2023 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 30/08/2023 | 16:38  | Lượt xem: 159
Ngày 30/8/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 442/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 09/2023 của UBND quận.

Lịch tiếp công dân tháng 08/2023 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 27/07/2023 | 16:29  | Lượt xem: 74
Ngày 27/07/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 383/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân tháng 08/2023 của UBND quận.