LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tiếp công dân UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 19/07/2021 | 17:08  | Lượt xem: 64
Ngày 19/7, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 349/TB-UBND thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tiếp công dân UBND Quận Đống Đa.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 07 năm 2021

Ngày đăng 07/07/2021 | 19:01  | Lượt xem: 67
Ngày 06/7/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 107-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 07 năm 2021.

Lịch Tiếp công dân Tháng 7/2021 của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 05/07/2021 | 16:59  | Lượt xem: 52
Ngày 05/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 315/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 7/2021.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 05 năm 2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 15:14  | Lượt xem: 106
Ngày 08/5/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 89-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 05 năm 2021.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 08/04/2021 | 10:24  | Lượt xem: 133
Ngày 07/4/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 84-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 04 năm 2021.

Lịch Tiếp công dân Tháng 4+5/2021.của UBND Quận Đống Đa

Ngày đăng 31/03/2021 | 14:57  | Lượt xem: 232
Ngày 30/03/2021, Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 127/TB-UBND thông báo Lịch Tiếp công dân Tháng 4+5/2021.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 22/03/2021 | 17:02  | Lượt xem: 112
Ngày 22/03/2021, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 10/HĐND về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND Quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 17/03/2021 | 12:17  | Lượt xem: 93
Ngày 12/03/2021, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 69-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 03 năm 2021.

Lịch tiếp công dân Quý 1/2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 19:04  | Lượt xem: 156
Ngày 08/01/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân Quý 1/2021.

Lịch tiếp công dân quý I năm 2021 của đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 15/12/2020 | 15:35  | Lượt xem: 142
Ngày 15/12/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 44/TB-HĐND về việc tiếp công dân quý I năm 2021 của đại biểu HĐND Quận.