LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân Tháng 09/2020

Ngày đăng 25/08/2020 | 08:44  | Lượt xem: 19
Ngày 25/8/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 339/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 09/2020

Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Đồng chí Bí thư Quận ủy

Ngày đăng 17/08/2020 | 10:43  | Lượt xem: 25
Ngày 17/8/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã ban hành văn bản số 07-TB/VP thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Đồng chí Bí thư Quận ủy

Lịch tiếp công dân Tháng 08/2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 16:05  | Lượt xem: 26
Ngày 27/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 258/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 08/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 07/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 09:06  | Lượt xem: 38
Ngày 09/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 213/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 07/2020

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý III năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 14:59  | Lượt xem: 32
Ngày 29/6/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 904-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy quý III năm 2020

Tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26/6/2020 của Lãnh đạo UBND Quận

Ngày đăng 22/06/2020 | 17:33  | Lượt xem: 39
Ngày 16/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 178/TB-UBND thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26/6/2020 của Lãnh đạo UBND Quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 18:03  | Lượt xem: 40
Ngày 19/6/2020, Văn phòng Quận ủy đã có văn bản số 890-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 năm 2020.

Tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy

Ngày đăng 16/06/2020 | 11:35  | Lượt xem: 38
Ngày 16/6/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 889-TB/VP thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy.

Lịch tiếp công dân quý III/2020 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 12/06/2020 | 18:23  | Lượt xem: 38
Ngày 12/6/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã có văn bản số 21/HĐND v/v tiếp công dân quý III/2020 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch tiếp công dân Tháng 06/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 17:27  | Lượt xem: 35
Ngày 29/5/2020, UBND Quận Đống Đa đã có Văn bản số 145/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 06/2020