THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 11:34  | Lượt xem: 10458
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

THÔNG BÁO

Ngày đăng 27/04/2022 | 10:50  | Lượt xem: 163
Nội dung, tài liệu ôn tập thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

THÔNG BÁO Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Phương Liên và chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:31  | Lượt xem: 106
THÔNG BÁO Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Phương Liên và chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 18/03/2022 | 15:23  | Lượt xem: 291
Ngày 18/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022.

Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 18/03/2022 | 15:19  | Lượt xem: 112
Ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022.

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 08:17  | Lượt xem: 97
Ngày 14/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2022.

Lịch và hình thức và nội dung Kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Quận không qua thi tuyển

Ngày đăng 19/11/2021 | 17:14  | Lượt xem: 238
Lịch và hình thức và nội dung Kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Quận không qua thi tuyển

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 15:25  | Lượt xem: 322
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1171/TB-HĐTT thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 17:45  | Lượt xem: 811
Ngày 28/4/2021, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 215/TB-UBND thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 17:13  | Lượt xem: 1015
Ngày 23/4, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành văn bản số 197/TB-UBND thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020.