THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 15:25  | Lượt xem: 175
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1171/TB-HĐTT thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 17:45  | Lượt xem: 656
Ngày 28/4/2021, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 215/TB-UBND thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 17:13  | Lượt xem: 824
Ngày 23/4, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành văn bản số 197/TB-UBND thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020.

Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 17:01  | Lượt xem: 486
Ngày 23/4, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc...

Kết quả thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 11:32  | Lượt xem: 377
Ngày 22/4, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã có Thông báo số 10/TB-HĐXT về kết quả thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Kết quả chấm phúc khảo bài thi viết vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 11:32  | Lượt xem: 334
Ngày 20/4/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 có văn bản số 09/TB-HĐXT thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống...

Ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 12/04/2021 | 17:35  | Lượt xem: 184
Ngày 12/04/2021, Hội đồng thi nâng ngạch CCHC từ chuyên viên lên chuyên viên chính đã có văn bản số 951/TB- HĐTNN v/v ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 12/04/2021 | 17:32  | Lượt xem: 122
Ngày 12/04/2021, Hội đồng thi nâng ngạch CCHC từ cán sự lên chuyên viên đã có văn bản số 950/TB- HĐTNN v/v ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên...

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/04/2021 | 17:40  | Lượt xem: 288
Ngày 07/04/2021, Hội đồng thi tuyển Công chức năm 2020 Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 890/TB-HĐTT Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức...

Tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:05  | Lượt xem: 346
Ngày 26/03/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 đã có văn bản số 741/SNV-HĐTT v/v Tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.