THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 18:30  | Lượt xem: 462
Ngày 10/7/2024, UBND Quận đã ban hành Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2024

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 17:31  | Lượt xem: 224
Ngày 10/7/2024, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận năm 2024.

Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 08/07/2024 | 15:56  | Lượt xem: 50
Ngày 05/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2331/TB-HĐTD về việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 16:54  | Lượt xem: 31
Ngày 01/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23983/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công...

Kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy tính Kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 15:36  | Lượt xem: 68
Ngày 28/6/2024, Hội đồng Tuyển dụng Công chức Thành phố Hà Nội năm 2024 đã ban hành Văn bản số 2242/TB-HĐTD thông báo Kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy tính Kỳ thi tuyển công chức Thành phố...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 22/06/2024 | 10:16  | Lượt xem: 86
Ngày 20/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2166/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Thông báo nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024

Ngày đăng 11/06/2024 | 17:18  | Lượt xem: 92
Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức hành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2046/TB-HĐTD về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Ngày đăng 11/06/2024 | 15:13  | Lượt xem: 113
Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành...

Thông báo danh sách người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 10/06/2024 | 16:15  | Lượt xem: 83
Ngày 10/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2037/TB-HĐTD về danh sách người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà...

Lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 05/06/2024 | 15:00  | Lượt xem: 67
Ngày 04/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 1959/TB-HĐTD về lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024.