THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 11:37  | Lượt xem: 313
Ngày 03/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học,...

Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 14:57  | Lượt xem: 149
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 thông báo Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 12:18  | Lượt xem: 136
Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ...

Số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 16:05  | Lượt xem: 179
Ngày 20/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên...

Kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 16:31  | Lượt xem: 238
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 05/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển , viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học , trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND Quận Đống Đa năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác giảng day tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Ngày đăng 16/07/2020 | 10:11  | Lượt xem: 164
Ngày 15/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển , viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học ,...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 14/7/2020)

Ngày đăng 14/07/2020 | 17:38  | Lượt xem: 125
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 14/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 13/7/2020)

Ngày đăng 13/07/2020 | 17:42  | Lượt xem: 64
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 13/7/2020)

Kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND Quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 11/07/2020 | 11:30  | Lượt xem: 322
Ngày 11/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ĐVSN quận Đống Đa năm 2020 đã có Văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)

Ngày đăng 10/07/2020 | 17:47  | Lượt xem: 99
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)