THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND Quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 11/07/2020 | 11:30  | Lượt xem: 128
Ngày 11/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ĐVSN quận Đống Đa năm 2020 đã có Văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:47  | Lượt xem: 49
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 09/7/2020)

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:40  | Lượt xem: 24
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 09/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 08/7/2020)

Ngày đăng 08/07/2020 | 05:54  | Lượt xem: 42
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 08/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 07/7/2020)

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:40  | Lượt xem: 40
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 07/7/2020)

Số lượng đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 06/7/2020)

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:25  | Lượt xem: 35
Số lượng đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 06/7/2020)

Thông báo phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, thời gian, địa điểm kiếm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:12  | Lượt xem: 94
Thông báo phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, thời gian, địa điểm kiếm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 03/7/2020)

Ngày đăng 03/07/2020 | 10:18  | Lượt xem: 53
Danh sách đăng ký dự tuyển sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 03/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 02/7/2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:44  | Lượt xem: 46
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 02/7/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 01/7/2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:25  | Lượt xem: 39
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 01/7/2020