THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với bà Nguyễn Thu Thủy tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 21/09/2023 | 17:06  | Lượt xem: 101
Ngày 15/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với bà Nguyễn Thu Thủy tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023.

Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Thi trình bày Đề án) Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 21/09/2023 | 17:05  | Lượt xem: 158
Ngày 20/9/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa ban thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Thi trình bày Đề án) Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận năm 2023

Quận Đống Đa tổ chức phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận

Ngày đăng 19/09/2023 | 11:36  | Lượt xem: 211
Sáng 19/9, phần thi Trình bày đề án (vòng 2) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa chính thức bắt đầu.

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 15/09/2023 | 22:47  | Lượt xem: 185
Ngày 15/9/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa ban hành Văn bản số 07/TB-HĐTT thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh...

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 08/09/2023 | 09:26  | Lượt xem: 145
Ngày 07/9/2023, UBND Quận ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023.

Hủy bỏ Quyết định tuyển dụng viên chức tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 08/09/2023 | 09:24  | Lượt xem: 103
Ngày 07/9/2023, UBND Quận ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND v/v hủy bỏ Quyết định tuyển dụng viên chức tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2023.

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 07/09/2023 | 18:24  | Lượt xem: 259
Ngày 07/9/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa đã có Văn bản số 05/TB-HĐTT thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo,...

Hướng dẫn Đề cương Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 28/08/2023 | 17:53  | Lượt xem: 387
Ngày 28/8/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa đã có Thông báo số 04/TB-HĐTT hướng dẫn Đề cương Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023.

Quận Đống Đa thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ngày đăng 28/08/2023 | 16:28  | Lượt xem: 129
Ngày 28/8/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 23/08/2023 | 13:01  | Lượt xem: 298
Sáng 23/8, Quận Đống Đa tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023 . Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND Quận- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển...