THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 15:51  | Lượt xem: 14
Ngày 06/11/2020, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản số 3195/TB-SNV thông báo việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 14:19  | Lượt xem: 310
Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2663/TB-SNV thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 11:37  | Lượt xem: 366
Ngày 03/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học,...

Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 14:57  | Lượt xem: 163
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 thông báo Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 12:18  | Lượt xem: 153
Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ...

Số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 16:05  | Lượt xem: 195
Ngày 20/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên...

Kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 16:31  | Lượt xem: 271
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 05/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển , viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học , trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND Quận Đống Đa năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác giảng day tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Ngày đăng 16/07/2020 | 10:11  | Lượt xem: 175
Ngày 15/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển , viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học ,...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 14/7/2020)

Ngày đăng 14/07/2020 | 17:38  | Lượt xem: 140
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 14/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 13/7/2020)

Ngày đăng 13/07/2020 | 17:42  | Lượt xem: 73
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 13/7/2020)