CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quyết định ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 14/08/2023 | 16:21  | Lượt xem: 77

Ngày 15/8/2023, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" Quận Đống Đa đã ban hành Bộ 60 câu hỏi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Quyết định số 2416/QĐ-BTC tải về tại đây./.