ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Mã hóa dữ liệu ''Địa chỉ đỏ'' phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

Publish date 15/10/2022 | 19:21  | View Count: 393
Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về...

Quận Đống Đa với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”

Publish date 08/06/2016 | 14:55  | View Count: 795
Quận Đống Đa với cuộc vận động ủng hộ Quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”

Các tổ chức đoàn thể

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 5675
Các tổ chức đoàn thể

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3514
Hội chữ thập đỏ 5 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng 38.513.683 ...

HỘI LUẬT GIA QUẬN

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3743
Hội Luật gia quận Đống Đa 101 Nguyễn Lương Bằng ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9261
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa