SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường kim liên

Publish date 20/04/2015 | 14:19  | View Count: 2680
Phường kim liên

Phường khương thượng

Publish date 20/04/2015 | 14:16  | View Count: 2206
phường khương thượng

Phường khâm thiên

Publish date 20/04/2015 | 14:10  | View Count: 1887
phường khâm thiên

Phường hàng bột

Publish date 19/04/2015 | 11:54  | View Count: 2670
Phuong hang bot

Phường cát linh

Publish date 19/04/2015 | 11:49  | View Count: 2076
phường cát linh

Phường trung phụng

Publish date 20/04/2015 | 16:39  | View Count: 2609
phường trung phụng

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3228
Trung tâm Y tế

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1768
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1869
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2230
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Ngọc Tú  Trưởng ban 38 573 709 ...