CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1394
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1572
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2231
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Ngọc Tú  Trưởng ban 38 573 709 ...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 420
Trung tâm DS- KHHGĐ

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1121
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1942
Trung tâm Văn hóa TTTT