CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý chợ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 756
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 781
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1370
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email :...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 248
Trung tâm DS- KHHGĐ

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 637
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1247
Trung tâm Văn hóa TTTT