SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Y tế
Ngày đăng 16/04/2016 | 16:59  | Lượt xem: 1470

Phòng Y tế

PHÒNG Y TẾ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  02435 132 256
 Hoàng Quý Châu  Phó trưởng phòng