CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2846
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2660
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Công viên Văn hóa Đống Đa

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2993
CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA Số 4 Đặng Tiến Đông Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn  Lê Ngọc Tú  Trưởng ban 38 573 709 ...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 570
Trung tâm DS- KHHGĐ

Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1510
Trung tâm GD Nghề nghiệp- GD Thường xuyên

Trung tâm Văn hóa TTTT

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2483
Trung tâm Văn hóa TTTT