CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý chợ

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10804
Ban Quản lý Chợ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6038
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2890
TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP GD THƯỜNG XUYÊN 6 Phạm Ngọc Thạch Email : ttgdnngdtx_dongda@hanoi.gov.vn  Nghiêm Văn Xuân ...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5651
TRUNG TÂM VĂN HÓA TTTT 75 Đặng Văn Ngữ Email : ttvhtttt_dongda@hanoi.gov.vn  Trần Quang Long  Giám đốc  02438 574...