HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Văn Chương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQVN phường Văn Chương, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024- 2029
Ngày đăng 28/03/2024 | 07:40  | Lượt xem: 7

Ngày 26/03/2024, UBMTTQ Việt Nam phường Văn Chương long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN phường Văn Chương, lần thứ XIV.

Thực hiện Thông tri số 11-TT/QU ngày 20/7/2023 của Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa về việc “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029”; Hướng dẫn 33/HD-MTTQ-BTT ngày 21/8/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa về việc “Tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Đống Đa tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Nghị quyết số 69-NQ/ĐU, ngày 31/7/2023 của Đảng ủy phường Văn Chương về việc “Lãnh đạo Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Văn Chương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029”; Kế hoạch số 09/KH-MTTQ ngày 25/8/2023 của UBMTTQ Việt Nam phường Văn Chương về “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Văn Chương lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Ngày 26/03/2024, UBMTTQ Việt Nam phường Văn Chương long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN phường Văn Chương, lần thứ XIV. Tham dự và chỉ đạo Đại Hội: có Ông Nguyễn Minh Hùng – Quận uỷ viên – PCT thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa cùng các đồng chí là thành viên tổ chỉ đạo Đại Hội. Đại biểu phường Văn Chương có: ông Phùng Như Hùng – Quận uỷ viên - Bí thư Đảng ủy phường; Ông Đỗ Quang Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường; ông Khuất Ngọc Trường - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND; cùng các ông, bà là Đảng ủy viên, lãnh đạo UBND phường. Đại hội rất vinh dự được đón các ông, bà Nguyên là Chủ tịch, phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường qua các thời kỳ; các ông, bà Trưởng các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn phường; các ông bà là Bí thư chi bộ KDC và đặc biệt là có 90 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, giai cấp, dân tộc, tôn giáo phường Văn Chương đã về dự Đại hội.

Với tinh thần“Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – phát triển” Đại hội đã thảo luận và thông qua bản báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam phường Văn Chương, Khóa XIII và chương trình hoạt động của UBMTTQ Việt Nam phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029; Thông qua Nghị quyết Đại hội. Đó là những văn kiện quan trọng, tập trung trí tuệ không chỉ riêng của Mặt trận mà của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong toàn phường. Đại hội đã được nghe các báo cáo tham luận với các nội dung tiêu biểu trên các mặt hoạt động của Mặt trận, thành viên của tổ chức mặt trận. Các bài tham luận đã bổ sung và góp ý, nhiều biện pháp hay để trong thời gian tới các hoạt động của công tác Mặt trận sẽ tốt hơn.

Đại hội đã cử ra UBMTTQ Việt Nam phường, khóa XIV gồm 31 vị, Ban Thường trực UBMTTQ phường khóa XIV gồm 05 vị; bà Nguyễn Thị Hoa được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục tái cử Chủ tịch UBMTTQVN phường Văn Chương khóa XIV. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII./.

NGUYỄN HOA