LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Ngày đăng 06/04/2019 | 16:00  | Lượt xem: 159
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Ngày đăng 30/03/2019 | 10:00  | Lượt xem: 101
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Ngày đăng 23/03/2019 | 15:00  | Lượt xem: 146
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Ngày đăng 16/03/2019 | 13:30  | Lượt xem: 177
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Ngày đăng 09/03/2019 | 14:00  | Lượt xem: 147
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Ngày đăng 02/03/2019 | 14:00  | Lượt xem: 125
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Ngày đăng 23/02/2019 | 11:00  | Lượt xem: 146
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Ngày đăng 16/02/2019 | 13:00  | Lượt xem: 141
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019)

Ngày đăng 01/02/2019 | 14:30  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 16/02/2019)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019)

Ngày đăng 26/01/2019 | 14:00  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019)