LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Ngày đăng 29/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Ngày đăng 23/06/2019 | 11:00  | Lượt xem: 188
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Ngày đăng 15/06/2019 | 14:30  | Lượt xem: 117
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Ngày đăng 08/06/2019 | 14:00  | Lượt xem: 108
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Ngày đăng 01/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 177
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Ngày đăng 26/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 123
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Ngày đăng 18/05/2019 | 18:00  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Ngày đăng 11/05/2019 | 18:00  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Ngày đăng 04/05/2019 | 17:30  | Lượt xem: 153
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Ngày đăng 27/04/2019 | 15:00  | Lượt xem: 41
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)