LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Ngày đăng 08/01/2023 | 10:50  | Lượt xem: 42
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Ngày đăng 31/12/2022 | 11:37  | Lượt xem: 55
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Ngày đăng 18/10/2022 | 09:41  | Lượt xem: 89
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Lịch Tuần 33

Ngày đăng 15/08/2022 | 11:10  | Lượt xem: 127
Thông báo lịch làm việc tuần 33 năm 2022 của Lãnh đạo UBND Quận

Lịch tuần 31

Ngày đăng 30/07/2022 | 15:20  | Lượt xem: 102
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND Quận Đống Đa

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

Ngày đăng 27/03/2022 | 15:28  | Lượt xem: 11398
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Ngày đăng 20/03/2022 | 17:26  | Lượt xem: 189
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Ngày đăng 13/03/2022 | 17:24  | Lượt xem: 125
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Ngày đăng 13/03/2022 | 12:13  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Ngày đăng 26/02/2022 | 16:35  | Lượt xem: 121
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)