SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Văn phòng HĐND& UBND

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 814
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Phường phương mai

Ngày đăng 20/04/2015 | 15:59  | Lượt xem: 413
phường phương mai

Phường hàng bột

Ngày đăng 19/04/2015 | 11:54  | Lượt xem: 598
Phuong hang bot

Phường thổ quan

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:25  | Lượt xem: 529
phường thổ quan

Phường ngã tư sở

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:59  | Lượt xem: 437
phường ngã tư sở

Phường khương thượng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:16  | Lượt xem: 457
phường khương thượng

Phường láng thượng

Ngày đăng 20/04/2015 | 14:26  | Lượt xem: 422
phường láng thượng

Phường trung phụng

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:39  | Lượt xem: 763
phường trung phụng

Phường trung tự

Ngày đăng 20/04/2015 | 16:45  | Lượt xem: 637
phường trung tự

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 605
Trung tâm Y tế