AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Nhiều đổi mới, chuyển biến trong công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh và Phòng không nhân dân
Ngày đăng 18/03/2024 | 09:00  | Lượt xem: 222

Chiều 14-3, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh và công tác Phòng không nhân dân năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Trong năm 2023, công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận cùng các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Quận đã tổ chức khảo sát, nắm chắc các đối tượng nằm trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học ( đối tượng 1=30/41, đối tượng 2=368/600, đối tượng 3=1.408/2.576, đối tượng 4=22.814/37.814); mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Cùng với đó, công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh trong các nhà trường và toàn dân cũng được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Điều này đã giúp nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với công tác Phòng không nhân dân, quận đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác Phòng không nhân dân trong tình hình mới. Ban Chỉ đạo công tác tại các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động đi vào nền nếp. Nhờ đó quận đã tổ chức và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như: Xây dựng lực lượng phòng không, tổ chức huấn luyện, diễn tập...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, quận xác định cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu trong công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh và Phòng không nhân dân như: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân đúng, đủ thành phần, phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung có trong kế hoạch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh và Nghị định của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng thực hiện 2 mặt công tác...

Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2023.

Nhân dịp này, UBND quận tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2023; tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 35 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

(Theo http://quocphongthudo.vn/)