Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024
Ngày đăng 27/06/2024 | 15:12  | Lượt xem: 76

Ngày 19/6/2024, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024 làm căn cứ đề xuất tặng các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 2178/QĐ-UBND tải về tại đây./.