Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng "Công dân Thủ đô số" phục vụ việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 09/01/2024 | 18:43  | Lượt xem: 38

Ngày 09/01/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng "Công dân Thủ đô số" phục vụ việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết Kế hoạch số 11/KH-UBND tải về tại đây./.