Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 16:54  | Lượt xem: 31

Ngày 01/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23983/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024.

Danh mục tài liệu chi tiết từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 25 kèm theo.

Quyết định số 23983/QĐ-HĐTD

Danh mục tài liệu ôn tập