Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 về Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Ngày đăng 02/11/2023 | 16:01  | Lượt xem: 26

Ngày 02/11/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023.

Chi tiết Công văn số 2488/UBND-NV tải về tại đây./.