Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền thực hiện DVC trực tuyến toàn trình Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngày đăng 07/12/2023 | 15:46  | Lượt xem: 69

Ngày 07/12/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Văn bản 6937/SGTVT-VP về việc tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện DVC trực tuyến toàn trình Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chi tiết Công văn số  6937/SGTVT-VP tải về tại đây./.