Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 15:56  | Lượt xem: 50

Ngày 05/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2331/TB-HĐTD về việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024; Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội đã tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024 vào ngày 26/6/2024 và ngày 27/6/2024.
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2242/TB-HĐTD ngày 28/6/2024 thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội thông báo việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024 đến 278 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: Ngày 26/7/2024 đến ngày 27/7/2024.

- Địa điểm: Tại Trường THPT Việt Đức, số 47 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Hình thức thi

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

 3. Danh sách ca thi, phòng thi, số báo danh

Danh sách ca thi, phòng thi và số báo danh dự thi của thí sinh được Hội đồng
tuyển dụng thông báo trước ngày 21/7/2024.

4. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh tham dự thi phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi theo đúng thời gian quy định.

- Yêu cầu: Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy định); trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Các thí sinh chủ động nghiên cứu học tập nội quy, quy chế kỳ thi theo quy định.

Thông báo số 2331/TB-HĐTD 

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi môn nghiệp vụ  chuyên ngành (vòng 2)

(Theo https://sonoivu.hanoi.gov.vn/)