KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024

Publish date 27/06/2024 | 15:12  | View Count: 77
Ngày 19/6/2024, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học...

Thông tin cập nhật về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở ATTP trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2024

Publish date 21/06/2024 | 16:44  | View Count: 44
DANH SÁCH CƠ SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM VI PHẠM HÀNH CHÍNH STT Tên cơ sơ Địa chỉ   1 ...

Khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024”

Publish date 30/05/2024 | 09:30  | View Count: 177
Sáng 30/5, Quận Đống Đa tổ chức khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024”.

Quận Đống Đa : Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

Publish date 28/05/2024 | 15:15  | View Count: 226
Trong 05 ngày, từ ngày 29/5 đến 02/6/2024, tại Công viên Văn hóa quận Đống Đa, số 4 Đặng Tiến Đông, phường Quang Trung sẽ diễn ra "Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP,...

Quận Đống Đa triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc

Publish date 20/05/2024 | 15:20  | View Count: 182
Ngày 20/5/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc.

Chính Phủ ban hành Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Publish date 17/05/2024 | 07:59  | View Count: 135
Ngày 15/5/2024, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn quận Đống Đa

Publish date 10/05/2024 | 15:19  | View Count: 106
Ngày 10/5/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn.

Quận Đống Đa giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng điện an toàn trong kinh doanh, sinh hoạt trên địa bàn.

Publish date 08/05/2024 | 15:33  | View Count: 100
Ngày 08/5/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng điện an toàn trong kinh doanh, sinh hoạt trên địa bàn Quận.