CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Publish date 31/10/2022 | 17:15  | View Count: 127
Ngày 26/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3285/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022.

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Publish date 14/10/2022 | 17:29  | View Count: 79
Ngày 14/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3119/TB-HĐTT về sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Publish date 14/10/2022 | 17:24  | View Count: 61
Ngày 13/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3085/TB-HĐTT về điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Publish date 14/10/2022 | 17:21  | View Count: 71
Ngày 11/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3048/TB-HĐTT về kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Publish date 04/06/2020 | 15:33  | View Count: 2882
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức với trường hợp không qua thi tuyển năm 2016

Publish date 07/12/2016 | 10:20  | View Count: 1478
Ngày 01/12/2016, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 597/TB-UBND thông báo về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen và công...

Hội nghị triển khai công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Đống Đa

Publish date 27/09/2016 | 00:00  | View Count: 1340
Chiều 26/9/2016, UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận.

Kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016

Publish date 27/09/2016 | 00:00  | View Count: 1376
Ngày 27/9/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 có văn bản số 08 /TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển...

Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016

Publish date 10/09/2016 | 00:00  | View Count: 1166
Ngày 09/09/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 đã có văn bản số 07/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét...

Lịch đối chiếu, xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường MN công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016

Publish date 07/09/2016 | 00:00  | View Count: 1153
Ngày 07/09/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn Quận Đống Đa năm 2016 đã có văn bản số 06/TB-HĐXT thông báo lịch đối chiếu, xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm tốt...