HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Phường Khương Thượng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024- 2029
Ngày đăng 13/04/2024 | 15:15  | Lượt xem: 34

Sáng ngày 12/4/2024, UBMTTQVN phường Khương Thượng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Thông tri số 11-TT/QU ngày 20/7/2023 của Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa về việc “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029”; Hướng dẫn 33/HD-MTTQ-BTT ngày 21/8/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa về việc “Tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Đống Đa tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sáng ngày 12/4/2024, UBMTTQVN phường Khương Thượng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự và chỉ đạo Đại Hội có Ông Nguyễn Minh Hùng - Quận uỷ viên - Phó chủ tịch UBMTTQVN quận Đống Đa cùng các đồng chí là thành viên tổ chỉ đạo Đại Hội. Đại biểu phường có: Bà Đào Thị Hằng - Quận uỷ viên - Bí thư Đảng ủy phường; Ông Nguyễn Hoàng Thắng - Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường, cùng các ông , bà là Uỷ viên BTV, lãnh đạo UBND phường, các thành viên UBMTTQVN phường qua các thời kỳ, các đ/c Đảng ủy viên, Trưởng các ngành, đoàn thể, đ/c lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn phường, các đ/c là Bí thư chi bộ KDC và 89 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, giai cấp, dân tộc, tôn giáo phường Khương Thượng về dự Đại hội.

Với tinh thần“Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” Đại hội có 02 ý kiến tham luận và thông qua bản báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam phường khóa XII nhiệm kỳ 2019 - 2024, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 -2029. Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Khương Thượng nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong phường phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ANQP góp phần xây dựng Thủ đô và phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQ Việt Nam phường, khóa XIII gồm 33 ủy viên, Ban Thường trực UBMTTQ phường khóa XIII gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã cử ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII ; Bà An Thị Dung được Đại hội tín nhiệm và bầu tái cử Chủ tịch UBMTTQVN phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phường Khương Thượng