HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Phường Thổ Quan tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 16/04/2024 | 15:06  | Lượt xem: 51

Sáng ngày 15/4/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Thổ Quan tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Loan Chi - Uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận. Đại biểu phường Thổ Quan có Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Bí thư Đảng ủy phường, Đ/c Trịnh Thị Kim Loan - PBT Đảng ủy phường, Đ/c Nguyễn Thị Anh Thu- PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí UVTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận cùng 101 đại biểu chính thức của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc phường đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các tấm gương tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam quận Đống Đa phát động; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch Covid - 19 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. MTTQVN phường Thổ Quan đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã được nghe 2 tham luận trình bày tại Đại hội để làm rõ thêm những thành tích MTTQ và các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Loan Chi - Uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Quận Đống Đa, Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Thổ Quan trong 5 năm qua. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 33 ông, bà tham gia vào Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Thổ Quan khoá XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 5 vị tham gia Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường, 02 bà được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch, Ông Nguyễn Hải Nam tiếp tục hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Thổ Quan khoá XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại Đại hội, UBMTTQ VN Quận Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động. UBND phường Thổ Quan khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong các phong trào MTTQ. Chia tay, tặng quà các vị ủy viên UBMTTQVN phường khóa XIII thôi không giam gia khóa XIV. Đại hội Đại biểu MTTQVN phường Thổ Quan khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

Hương Ly.