KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn các thành phần cơ quan điện từ
Ngày đăng 20/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 76

Ngày 28/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Công văn số 1885/STTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn các thành phần cơ quan điện tử.

Đây là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm đảm bảo đồng bộ theo mô hình thống nhất và hỗ trợ việc lựa chọn các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời, là căn cứ xác định mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn các thành phần của cơ quan điện tử tải về tại đây

Phụ  lục thành phần cơ quan điện tử tải về tại đây