KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phong trào thi đua viết Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ quận Đống Đa
Ngày đăng 03/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 174

Ngày 17/10/2014, Quận Đống Đa đã có văn bản số 966/UBND-KT phát động phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ.

Về sáng kiến kinh nghiệm :

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác có thể là:

- Sáng kiến cải tiến chế độ, phương pháp làm việc của đơn vị;

- Sáng kiến cải tiến các quy trình nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

- Sáng kiến về nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí;

- Sáng kiến cải tiến về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

Về Đề tài khoa học là công trình nghiên cứu đảm bảo có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến, tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi hoặc đề tài triển khai ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Về áp dụng công nghệ là việc nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hồ sơ xin gửi về phòng Kinh tế- Cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học, Sáng kiến quận Đống Đa, chậm nhất ngày 10/11/2014

Chi tiết văn bản 966/UBND-KT tải về tại đây