XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024
Ngày đăng 28/03/2024 | 17:07  | Lượt xem: 37

Ngày 28/3/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 176/KH-UBND tải về tại đây./.