XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội sau thời gian 5 năm cho thuê
Ngày đăng 02/04/2024 | 10:25  | Lượt xem: 71

Ngày 01/4/2024, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội sau thời gian 5 năm cho thuê.

Theo đó, 

1. Về đối tượng, thời gian được phép bán Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ:

Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà ở xã hội. Chủ đầu tư dự án phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích sàn nhà ở trong phạm vi dự án dành để cho thuê; sau thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê thì chủ đầu tư dự án được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê hoặc đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở theo giá bán quy định tại Điều 21 của Nghị định này.”

2.Về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội : được quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ:“Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở.”

3.Về trình tự, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội : được quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021),trong đó lưu ý trước khi thực hiện thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Sở Xây dựng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án; sau khi hết thời hạn thu hồ sơ đăng ký, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xét duyệt, lập danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi Sở Xây dựng để phối hợp các Sở, ngành kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần hoặc đã có nhà ở, đất ở; đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở; có phát sinh nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương.

4.Về giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội : được quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2014, Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021).

5.Về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: được quy định tại Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021).

6.Việc cập nhật thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi: kế hoạch dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trước tối thiểu là 15 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án; danh sách các đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án mỗi khi có thay đổi đối tượng trong danh sáchkhách hàng đến Sở Xây dựng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng.

7. Về quy định tiếp tục ký hợp đồng thuê sau khi hết hạn

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: “Trường hợp hết hạn hợp đồng mà bên thuê vẫn thuộc đối tượng và đủ điều kiện được thuê nhà ở xã hội thì các bên thỏa thuận để ký tiếp hợp đồng thuê nhà ở; trước khi hết hạn hợp đồng thuê ba tháng, nếu bên thuê vẫn còn nhu cầu thuê nhà ở và không vi phạm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà đã ký thì được quyền ký tiếp hợp đồng thuê nhà ở mới hoặc được gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội.”. Việc tiếp tục ký hợp đồng cho thuê sau khi hết hạn hợp đồng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Sở Xây dựng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và gửi danh sách đối tượng được giải quyếtký tiếp hợp đồng thuênhà ở xã hội để Sở Xây dựng để phối hợp các Sở, ngành thực hiện kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và đủ điều kiện được thuê nhà ở xã hội.

8. Về quy định khi có sự thay đổi về đối tượng thuê nhà ở xã hội

Trường hợp có khách hàng trả lại căn nhà ở xã hội đang thuê hoặc vi phạm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà đã kýthì việc chođối tượng khác thuê các căn hộ nhà ở xã hội này được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Chủ đầu tư dự án khôngtự ý tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng để thay thế cho người đang thuê căn hộ.Theo quy định tại khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở 2014: “Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.”.9. Về giám sát khi xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và sau khi được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hộiđược quy định tại khoản 2 Điều 8, Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 củaUBND Thành phố.

Chi tiết Công văn số 2353/SXD-PTĐT tải về tại đây./.