Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, Văn hóa và Quảng cáo tháng 6/2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 15:54  | Lượt xem: 365

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo tháng 6/2024 (Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập).

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO

(HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; HÀNH NGHỀ DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP)

Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024

TT

Số, ngày ra Quyết định XP VPHC

Tên đơn vị, cơ sở

Địa chỉ

Hành vi vi phạm

 Phạt tiền (VNĐ) 

Hình phạt bổ sung

Biện pháp
khắc phục hậu quả

1

1763/QĐ-XPVPHC ngày 04/6/2024

Công ty TNHH Nha khoa Kim

Số 162A phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

            4,000,000

Không

Không

2

1826/QĐ-XPVPHC ngày 12/6/2024

Công ty TNHH Charlie International Clinic

Số 480 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

            4,000,000

Không

Không

3

1960/QĐ-XPVPHC ngày 17/6/2024

Công ty cổ phần APA MEDIC

Số 22 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật

            4,000,000

Không

Không

4

2980/QĐ-XPVPHC ngày 27/6/2024

Cơ sở xương khớp Dr Lân (Ông Đỗ Hoàng Lân)

Số 243 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

          35,000,000

Không

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với  dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

 

 

 

 

Tổng số

     47,000,000