Phường Cát linh

 1-Phường Cát Linh  
 22 Cát Linh  
 Email : pcl_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Đào Thị Hằng 38 434 359
 Phó Chủ tịch HĐND                     : Phạm Việt Hùng 35 123 464
 Chủ tịch UBND                             : Hoàng Thuý Lan 37 333 001
 Phó chủ tịch UBND                      : Trịnh Văn Hà 35 123 871
 Phó chủ tịch UBND                      :   35 123 872
 Văn phòng 38 455 297
 Trưởng Công an Phường           : Nguyễn Hồng Hải 38 456 734
 Trưởng trạm Y tế                          : Đặng Minh Quang 38 435 699