PHƯỜNG HÀNG BỘT PHƯỜNG HÀNG BỘT

 2- Phường Hàng Bột  
 228 Tôn Đức Thắng  
 Email : phb_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Huy Tuấn 38 514 772
 Phó chủ tịch HĐND                             : Đỗ Thị Hợp  
 Chủ tịch UBND                                     : Trần Nhật Thái 35 110 908
 Phó chủ tịch UBND                              : Nguyễn Đình Long  
 Phó chủ tịch UBND                              : Nguyễn Hương Lan  
 Văn phòng  UBND                  35 110 900
 Trưởng Công an phường                   : Lê Thăng Bằng 38 233 886
 Trưởng Trạm Y tế                               : Đặng Thị Nghĩa 35 117 244