PHƯỜNG THỊNH QUANG PHƯỜNG THỊNH QUANG

 16- Phường Thịnh Quang  
 151 ngõ Thái Thịnh I  
 Email : pthq_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy         : Nguyễn Thị Thanh Yến 35 534 533
 Chủ tịch HĐND         : Nguyễn Đức Hiếu  
 Phó Chủ tịch HĐND : Nguyễn Ánh Dương  
 Chủ tịch UBND         : Vũ Mai Khanh  
 Phó chủ tịch UBND  : Phùng Anh Quân  
 Phó chủ tịch UBND  :  
 Văn phòng 35 534 533
 Trưởng Công an      : Nguyễn Viết Thi 38 533 531
 Trưởng Trạm Y tế    : Hà Thị Liên 38 539 049