Phường khâm thiên

 

  3-Phường Khâm Thiên  
  2 ngõ Sân Quần-Khâm Thiên  
 Email : pkht_dongda@hanoi.gov.vn  
  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Tống Sỹ 35 160 278
 Phó chủ tịch HĐND                              : Phùng Kim Cúc 32 171 607
 Chủ tịch UBND                                   : Nguyễn Quý Tùng 35 184 377
 Phó chủ tịch UBND                            : 35 180 646
 Phó chủ tịch UBND                            : Nguyễn Thị Tho 35 161 581
 Văn phòng 38 518 696
 Trưởng Công an phường                  : Phùng Văn Tính 38 512 750
 Trưởng Trạm Y tế                              : Nguyễn Thị Huyền Trang 0936 382 662