PHƯỜNG NAM ĐỒNG PHƯỜNG NAM ĐỒNG

 8 - Phường Nam Đồng  
 98 ngõ Xã Đàn II  
 Email : pnd_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Phạm Kim Dung 35 735 880
 Phó Chủ tịch HĐND : Nguyễn Quốc Hưng 35 726 795
 Chủ tịch UBND         : Ngô Tiến Ngọc 35 772 864
 Phó chủ tịch UBND  : Trần Thu Trang 35 773 372
 Phó chủ tịch UBND : Vũ Minh Hồng 35 739 859
 Văn phòng 35 729 678
 Trưởng Công an     : Đỗ Hữu Phúc 38 572 676
 Trưởng Trạm Y tế   : Lại Đức Hà 38 516 549