phường phương liên

 11- Phường Phương Liên  
 188 Kim Hoa  
 Email : ppl_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Mai Văn Lâm 35 725 987
 Phó chủ tịch HĐND : Mai Thị Bích Thủy 63 292 854
 Chủ tịch UBND        : Nguyễn Tiến Lộc 35 726 824
Phó chủ tịch UBND : Trần Vũ Đại 38 522 545
Phó chủ tịch UBND : Vũ Đình Biên  
 Văn phòng 38 522 545
 Trưởng Công an     : Vũ Hải Quỳnh 38 524 871
 Trưởng Trạm Y tế   : 38 525 181