PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Phòng Kinh tế
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 15293

Phòng Kinh tế

PHÒNG KINH TẾ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pkt_dongda@hanoi.gov.vn

 Phạm Thị Trinh  Trưởng phòng  02435 118 241
 Phan Tố Uyên  Phó trưởng phòng