PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Phòng Tài nguyên Môi trường
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7418

Phòng Tài nguyên và Môi trường

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đình Phương  Trưởng phòng  0326626666
 Nguyễn Mạnh Dũng  Phó trưởng phòng