PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG NỘI VỤ

Phòng Nội vụ
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 12696

Phòng Nội vụ

PHÒNG NỘI VỤ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pnv_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Ngọc Hân  Trưởng phòng  
   Phó trưởng phòng  
 Phạm Thị Hương Giang  Phó trưởng phòng  
 Văn phòng    0243 513 3304