PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Phòng Văn hóa và Thông tin
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2691

Phòng Văn hóa và Thông tin

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Trọng Hải  Trưởng phòng 38 511 306
 Nguyễn Thị Hồng Tuyến  Phó trưởng phòng  
 Phạm Hùng Cường  Phó trưởng phòng  
 Ngô Tiến Ngọc  Phó trưởng phòng