THANH TRA QUẬN THANH TRA QUẬN

Thanh tra Quận
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 15266

THANH TRA QUẬN

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn

 Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra  0913006462
 Bùi Thế Hùng  Phó Chánh Thanh tra