PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3820

Phòng Văn hóa và Thông tin

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn

 Đặng Thị Mai  Trưởng phòng 38 511 306
 Nguyễn Thị Hồng Tuyến  Phó trưởng phòng  
 Phạm Hùng Cường  Phó trưởng phòng