BCH QUÂN SỰ BCH QUÂN SỰ

Ban Chỉ huy Quân sự Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1396

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa

Email : bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thanh Tùng  Chỉ huy trưởng 38 518 851
 Hà Trọng Tươi  Chính trị viên 38 518 775
 Nguyễn Mạnh Thắng  Phó CHT- TMT 35 114 364
 Nguyễn Trung Tú  Phó Chỉ huy trưởng động viên 35 117 196
 Phan Khắc Uy

 Chính trị viên phó kiêm

 Chủ nhiệm chính trị

2 949 263
 Tống Đăng Chính  Phó TMT  
 Trực ban tác chiến  

38 512 384