BCH QUÂN SỰ BCH QUÂN SỰ

Ban Chỉ huy Quân sự Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 21447

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa

Email : bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn

 Chỉ huy trưởng  

 Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời

 Chính trị viên  

 Thượng tá Đào Tuấn Hưng

 Phó CHT- TMT  

 Thượng tá Nguyễn Hồng Quang

 Phó CHT- động viên  

 Thượng tá Đào Xuân Nhượng

 Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị

 
 Trực ban tác chiến  

02438 512 384