BCH QUÂN SỰ BCH QUÂN SỰ

Ban Chỉ huy Quân sự Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4027

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

23 Ngõ Giếng- phố Đông Các- Ô Chợ Dừa

Email : bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn

 Chỉ huy trưởng 38 518 851

 Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời

 Chính trị viên 38 518 775

 Thượng tá Đào Tuấn Hưng

 Phó CHT- TMT 35 114 364

 Thượng tá Nguyễn Hồng Quang

 Phó CHT- động viên 35 117 196

 Thượng tá Đào Xuân Nhượng

 Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị

2 949 263

 Trung tá Vũ Quang Khảo

 Phó TMT  
 Thiếu tá Lê Thái Dũng  Phó TMT  
 Trực ban tác chiến  

38 512 384