PHÒNG CS PCCC PHÒNG CS PCCC

Đội CS PCCC và cứu nạn cứu hộ
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5727

Đội CS PCCC và cứu nạn cứu hộ

ĐỘI CS PCCC VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

 Thịnh Vũ Khanh  Đội trưởng

 0983 519 192

 0918 958 698

 Phan Cao Quang  Đội phó  0978 959 779
 Vũ Xuân Long  Đội phó  0904 488 114
 Nguyễn Thành Minh  Đội phó  0936 122 626
 Mai Thị Nga  Đội phó  0984 282 379
 Dương Minh Hoàng  Đội phó  0934 672 000