PHÒNG CS PCCC PHÒNG CS PCCC

Phòng CS PCCC Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1563

PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA

 Chu Văn Vàng  Trưởng phòng 37 368 738
 Đỗ Văn Cường  Phó phòng  
 Ngô Thanh Lâm  Phó phòng  
 Đội Tổng hợp :   38 453 124
 Thường trực 114 (Gọi khẩn cấp)   38 454 572