CÔNG TY MTĐT HÀ NỘI - CN ĐỐNG ĐA CÔNG TY MTĐT HÀ NỘI - CN ĐỐNG ĐA

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4324

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

56 ngõ 212 Đường Đê La Thành

Email : cttnhhmtvmtdt_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Hoàng Anh  Giám đốc  02438 511 732
 Mai Thanh Hằng  Phó Giám đốc  02438 729 254
 Trần Phương Thảo  Phó Giám đốc  02435 131 406