CÔNG AN CÔNG AN

Công an Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7232

Công an Quận

CÔNG AN QUẬN

382 Khâm Thiên

Email : ca_dongda@hanoi.gov.vn

 Võ Hồng Phương  Trưởng CA Quận

 35 148 235

069 219 6394

 Tạ Văn Hùng  Phó Trưởng CA Quận

35 148 232

069 219 6456

 Nguyễn Bá Phương  Phó Trưởng CA Quận 35 148 233
 Lê Hữu Cường  Phó Trưởng CA Quận 35 149 502
 Cao Văn Lộc  Phó Trưởng CA Quận

35 149 502

 Đỗ Xuân Tiến  Phó Trưởng CA Quận

35 148 234

069 219 6466

 Đỗ Hồng Minh  Phó Trưởng CA Quận 35 140 969
 Trực ban CA Quận   069 219 6344