CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN

Chi cục thi hành án dân sự
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8075

Chi cục thi hành án dân sự

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN

184 Khâm Thiên

Email : ccthads_dongda@hanoi.gov.vn

                           Chi cục trưởng  02438 512 408
 Cao Hoàng Hải  Phó Chi cục trưởng  
 Nguyễn Minh Khoa  Phó Chi cục trưởng