BẢO HIỂM XÃ HÔI BẢO HIỂM XÃ HÔI

Bảo hiểm xã hội
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1667

Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI

44 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội

Email : bhxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Phạm Duy Đỉnh  Giám đốc 39 760 141
 Đặng Minh Thu  Phó Giám đốc  39 760 140
 Đào Thị Thanh Thủy  Phó Giám đốc 39 740 327
 Nguyễn Công Định  Phó Giám đốc  
 Văn phòng   39 780 078