TRUNG TÂM Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ

Trung tâm Y tế
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 18925

Trung tâm Y tế

TRUNG TÂM Y TẾ

107 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột

Email : ttytqdd@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đức Tuấn  Giám đốc  02438 564 080
 Nguyễn Thị Hiền Phúc  Phó Giám đốc  02438 564 108
 Nguyễn Mạnh Minh  Phó Giám đốc  02435 133 446
 Kiều Thị Thúy Nga  Phó Giám đốc  02435 330 040