CÔNG TY MTĐT HÀ NỘI - CN ĐỐNG ĐA CÔNG TY MTĐT HÀ NỘI - CN ĐỐNG ĐA

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2975

Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI-

CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

56 ngõ 212 Đường Đê La Thành

Email : cttnhhmtvmtdt_dongda@hanoi.gov.vn

 Chử Hồng Hải  Giám đốc 38 511 732
 Nguyễn Quốc Hào  Phó Giám đốc 38 729 254
 Nguyễn Văn Toàn  Phó Giám đốc 35 131 406
 Nguyễn Anh Tuấn  Phó Giám đốc 35 131 406