VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Viện Kiểm sát nhân dân
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 5682

Viện kiểm sát nhân dân

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

280 Tây Sơn

Email : vksnd_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Thu Nguyệt  Viện trưởng 35 379 118
 Hà Mạnh Hà  Viện phó 35 379 123
 Đỗ Kiến Trúc  Viện phó 35 379 116
 Phan Thị Thanh Nga  Viện phó 35 379 115