XÍ NGHIỆP QL & PT NHÀ XÍ NGHIỆP QL & PT NHÀ

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 334

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

252 Tôn Đức Thắng

Email : xnqlptn_dongda@hanoi.gov.vn

 Hoàng Hoa Nam  Giám đốc 35 130 759
 Trần Minh Khôi  Phó Giám đốc 35 130 758
 Vũ Tuấn Minh  Phó Giám đốc 38 512 047
 Văn phòng   35 130 761